TARİHÇEMİZ

Kooperatifçilik, başka tanımlamalarla da olsa, insanlık tarihinin, ilk sosyo-ekonomik yapısı olan ilkel kominal toplumlardan başlayarak, bireysel çabalarla aşılması zor olan insanlık ihtiyaçlarının, insanların birlik ve dayanışmasından elde ettikleri güçle kolaylaştırılabileceği sonucunda doğmuştur.

Kıbrıs’ta resmi Kooperatifçilik hareketleri, dünyadaki gelişmeler ve ülkemiz ihtiyaçları doğrultusunda, 1900’lü yılların başından itibaren görülmeye başlamıştır. 1974 öncesi, Kıbrıs Türk ekonomisi genellikle tarım ve hayvancılığa dayalıydı.

Küçük sanayi, el sanatları ve hizmet sektörü ise 1974 sonrası oluşmaya ve gelişimeye başlamıştı. 1978  yılında az sayıdaki mevcut bankanın müşterileri; genellikle tüccar, orta ve büyük ölçekli işletmelerdi. Kredi ve mevduat faiz oranları Merkez Bankası tarafından belirlendiğinden bankcılık alanında serbest rekabet sistemi gelişmemişti. Mevcut bankalar, dar gelirli işçi, memur, esnaf ve zanaatkar kesimine pek itibar etmiyor, küçük esnaf ve zanaatkara bazı imkanlar sunsalar bile, tekelci ticari bankacılık anlayışının ağır sömürüsü altında bırakıyorlardı. Esnaf ve zanaatkarın, daha makul koşullar ile  kredi ve diğer ekonomik imkanları sağlayan, kendi finans kuruluşuna sahip olması gerekiyordu. Böylelikle iş hayatına atılmış, üretim yapmak ve  kazanç elde etmek isteyen esnaf ve zanaatkar kendilerine hitap edecek bir finans kuruluşu arıyışındaydı. Kooperatifçiliğin, özellikle toplumun tarım kesimlerinde geçmişten kalma başarılı örnekleri mevcuttu vebu yol denenmeye değerdi.

Kooperatifimiz, Mağusa Esnaf ve Zanaatkarlar Kooperatifi Ltd. (Mez-Koop.Ltd.)’de 1974 sonrası, hertürlü ekonomik yetersizlik ve imkansızlığın yaşandığı bir dönemde, Mağusa Esnaf ve Zanaatkarından oluşan 52 kurucu üye tarafından, büyük fedakarlıklarla, 5 Temmuz 1978 tarihinde kurulmuş bir Esnaf ve Zanaatkar kooperatifidir.

Kooperatifimizin ilk Yönetim Kurulu’nda Ramiz Gökçe, Ali Vefa Özgerek, Turgut Tahtacı, Mehmet Sakaryalı ve Mustafa Dağlı görev alırken, ilk sekreteri olarak da Aydın Aydınlık tayin edilmişti. Kooperatfçilik; en demokratik ve adil ekonomik faaliyet sistemiydi ve esnaf ve zanaatkar bu yolla bir boşluğu doldurma, bir gerekliliği hayata geçirme amacıyla, adını Mağusa Esnaf ve Zanaatkarlar Kooperatifi Ltd. (Mez-Koop.Ltd.) olarak koydukları özvarlıklarının kuruluşunu gerçekleştirmiş oluyorlardı.

Küçük bir sermaye ve küçük küçük birikimlerle, eline bir çekiç, bir testere alana dahi kredi sağlanmaya çalışılıyordu. Küçük işletmeler büyüdükçe zaman içerisinde Kooperatifin üye sayısı ile birlikte iş hacmi de artmaya başlamıştı. Mez-Koop.Ltd., başta, üyelerine kar dağıtma hedefi yerine, hizmet verme hedefli stratejiler izlediğinden kurulduğu tarihten itibaren serbest piyasa koşullarının da oluşmaya başlamasıyla sürekli ve hızlı bir şekilde gelişmiş, bu gerekliliğin teorik doğruluğunu pratikte de kanıtlamıştır.

1994 yılında, Türk Lirası’nın devalüe edilmesi, Kooperatifimiz özkaynaklarının da reel olarak azalmasına, bir kısım üyelerimizin, döviz cinsi borçlarını ödemekte zorluklar yaşamasına sebebiyet vermiş olmasına rağmen, gelişim daha ihtiyatlı bir şekilde devam etmiştir. Kooperatifimiz bu süreci müteakiben, Geçitkale, Akdoğan ve Lefkoşa’da şubeler açmıştır. Kuruluşta bir iki olan personel sayısı zamanla otuzu aşmıştır.

1999 yılı sonunda yeni bir ekonomik kriz başlayıncaya kadar Kooperatifimizin faaliyetleri dengeli gelişim göstermiştir. 2000 yılı başlarından itibaren mevduatlarda büyük bir azalma görülmüş, 2001 yılında gerçekleşen ikinci büyük bir devalüasyon ve ekonomik durgunluk ile ülkede hızlı bir küçülme süreci başlamış, Kooperatifimizin özkaynakları da reel olarak bir kez daha küçülmüştür. Kredi talepleri azalmış, kaynaklar eskisi gibi çalıştırılamaz hale gelmişti. Çalışma prensiplerinin, yeni ekonomik koşullar ile arz ve talep dengeleri uyarınca yeniden oluşturulması kaçınılmazdı. Bu yönde Kooperatifimizi yönetenlerin, güçlü öngörülerle uygulamaya koydukları stratejiler ve tasarruf tedbirleri ile günümüzde “yeni dengeler” kurulmuş oldu. Bugüne geldiğimizde, Kuzey Kıbrıs coğrafyasında beş şubesi ve 30’dan fazla çalışanı ile binlerce üyesine hizmet vermenin haklı gururunu yaşamaktayız.

 

Herşeyden önce, temel kooperatifçilik ilkelerinden yola çıkarak, Mez-Koop.Ltd.’in;

Gerçek Kooperatifçilik ilkeleri ile mücadele eden özkuruluşumuz,

Esnaf ve Zanaatkarın alınterinin birikimi ve dayanışma gücü,

Şeffaflık, Dürüstlük, Çalışkanlık, Fedakarlık, olduğunun bilincide olmalıyız…