MÜNHAL BAŞVURUSU

1- Açılan Münhal ile yapılacak istihdamda görev ve görev yeri:
a) Görev: Kooperatif Çalışanı – Görev Yeri: Mağusa Merkez veya Bağlı Şube. (3 Kişi)
b) Görev: Kooperatif Çalışanı – Görev Yeri: Lefkoşa Şube. (1 Kişi)
2- Münhale başvuru yapıp, adaylığı kesinleşen kişiler sadece yazılı sınava tabi tutulacaktır.
3- Sınav sonucunda barajı aşan adaylar, elde edecekleri başarı puanına göre ve münhaline başvurulan görev yeri esas alınarak iki ayrı liste halinde sıralanacaktır.
Sıralamada eşit puan elde eden adaylardan, yaşça büyük olan bir üst sırada yer alacaktır.
4- Mez-Koop.Ltd. Mağusa Merkez veya Bağlı Şube listesinde ilk üç sıraya giren kişiler ile Mez-Koop.Ltd. Lefkoşa Şube listesinde birinci sırada gelen kişi istihdam hakkı kazanacaktır.
5- Yazılı sınav sonuçları bir yıl süre ile geçerli olacak ve olası herhangi bir nedenle göreve başlayamayan veya başlangıç sonrası vazgeçen veya deneme süresinde istenen başarıyı sağlayamayan adayların yerine veya olası ek personel ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik, Mez-Koop.Ltd. Mağusa Merkez veya Bağlı Şube listesinden istihdam hakkı elde edenlerden sonraki 4, 5 ve 6’cı sıraya giren üç kişi, Mez-Koop.Ltd. Lefkoşa Şube listesinden istihdam hakkı elde edenden sonraki 2 ve 3’cü sıraya giren iki kişi de yedek olarak belirlenecektir.
6- Sınav başvuruları, 2 Ekim 2023 – 13 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.
7- Sınav başvuruları sadece online olarak, Mez-Koop.Ltd.’in www.mezkoop.com internet sitesinden yapılabilecektir. Başvuru sistemi 13 Ekim 2023 tarihinde Cuma gecesi saat: 23:59’dan sonra kapanacaktır. Elden sınav başvurusu kabul edilmeyecektir.
8- Adayların, münhaline başvuracakları Mez-Koop.Ltd. Şubesinin bulunduğu yer veya civarında ikamet etmeleri beklenmektedir. Ancak, her türlü sorumluluğu kabul eden adaylar, ikamet ettikleri bölge dışındaki şubeye de başvuru yapabileceklerdir. Ancak her şekilde, her aday sadece bir şube için başvurusunu yapabilecektir.
9- Münhale başvuru şartlarını yerine getirenlere, başvuru formunda belirtilen, adayın e-posta adresi dikkate alınarak “Sınava Giriş Belgesi” gönderilecektir. Böylelikle başvuru sahiplerinin adaylığı kesinleşmiş ve yazılı sınava çağrılmış olacaklardır.
Adaylığı kesinleşenlere, yazılı sınav salonunda adayların ihtiyaçları, uyulması gereken kurallar ve yazılı sınava dair her türlü bildirim de, aynı yolla gönderilecektir.
10- Münhale dair sorulacak her türlü soru, gönderenin adı, soyadı, mobil telefon numarası ve e-posta adresi belirtilerek, Mez-Koop.Ltd.’in [email protected] e-posta adresine, gönderilecek mesaj yolu ile gerçekleştirilebilecektir. Telefoniyen soru alınmayacaktır.
11- Yazılı Sınav Konuları: (Geçme baraj oranı: %50’dir.)
a) Alan Soruları (Bankacılık Kavramları, Temel Finansal Matematik, Genel Muhasebe, Teorik Microsoft Office uygulamaları)
b) Genel Yetenek (Sayısal Yetenek, Sözel Yetenek, Uzaysal/Şekilsel Yetenek)
c) Genel Kültür (Dünya ve Yerel Ekonomi, Güncel Medya, Yerel Kültür)
d) İngilizce (Kelime Bilgisi, Dilbilgisi, Okuma, Çeviri)
e) Niyet Mektubu (Verilecek konuya dair 10 cümlelik kompozisyon)
Not: e) Niyet Mektubu hariç, tüm konular çoktan seçmeli test usulünde yapılacaktır.
12- Tüm sınav başvuruları gizli tutulacak, geçici ve kesin sınav sonuçları, Mez-Koop.Ltd.’in www.mezkoop.com internet sitesinden aday numarası ile duyurulacaktır.
13- Sınav sonuçlarına dair itirazlar yazılı olarak, sınav geçici sonuçlarının açıklandığı tarihi müteakip iki iş günü içinde, Dt. Ramiz Gökçe Sokak No:18 Suriçi – Mağusa adresindeki, Mez-Koop.Ltd. Genel Müdürlüğü’ne, mesai saatlerinde yapılabilecektir.
14- Sınav sonucunda istihdam hakkı kazanan adaylar, 3 ayı geçmeyen deneme süresine tabi tutulacak ve bu sürede KKTC.’de yürürlükte bulunan asgari ücret üzerinden ödenecektir.
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
1- KKTC. Vatandaşı olmak.
2- 1988 yılı (dahil) ve sonrası doğumlu olmak.
3- En az, KKTC.’de eğitim veren herhangi bir liseden mezun olmak.
4- Diksiyonu düzgün, sözel ifade ile ikna ve telefoniyen iletişim yeteneği güçlü olmak.
5- İletişim kurabilecek düzeyde İngilizce anlayabilmek/konuşabilmek.
6- Seyahat engeli olmamak, (Ofis dışı alanlar ile istihdam edilecek şube haricindeki şubeler ve dış görevlerde de bulunulacağından) en az “D” sınıfı sürüş ehliyeti sahibi olmak.
7- Erkek adaylar için askerlikten terhis veya muaf olmak.
8- Sağlık durumu, talip olunan görevi yapmaya elverişli olmak. (İstihdam hakkı kazananlar, göreve çağrı aşamasında, Devlet Hastanesi, Sağlık Kurulu Raporu ile belgeleyecektir.)
9- Polis karakter belgesinde yüz kızartıcı herhangi bir suç kaydı olmamak. (İstihdam hakkı kazananlardan, göreve çağrı aşamasında talep edilecektir.)
ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLERİN, SINAV BAŞVURU FORMU EKİNDE BELGELENMESİ:
Sınav başvuruları sadece online yapılacağından, aşağıdaki belgelerin, sınav başvuru formu ekinde sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Bilgi veya belgelerin sisteme eksik veya hatalı yüklenmesinden başvuru sahipleri sorumlu olacak ve bu kapsamdaki başvurular işleme alınmayacaktır. Sınav başvuru formunu eksiksiz ve doğru tanzim eden başvuru sahiplerinin başvuru formunadaki e-posta adreslerine gönderilecek “Sınava Giriş Belgesi” ile adaylıkları kesinleşecektir.
1- Başvuru sahibinin detaylı özgeçmişi (CV).
2- Mezuniyet Diploması. (2 Ekim 2023 tarihine kadar gerçekleşmiş ve belgelenebilen mezuniyetler kabul edilecek ve mezuniyeti ispatlayan diploma, çıkış belgesi veya bunun gibi belgeler kabul edilecektir.)
3- KKTC. Kimlik Kartı.
4- KKTC. Sürüş Ehliyeti. (En az “D” sınıfı)
5- Erkek adayların askerlikten terhis veya muaf olduğu belgesi.
[[[["field10","equal_to","Erkek"]],[["show_fields","field27"]],"and"],[[["field31","contains","\"Mez\""],["field32","contains","\"Mez\""]],[["show_fields","field33"]],"and"]]
1 Step 1
Sınav başvuru formunun ekinde bulunması gereken belgeler:
1- Başvuru sahibinin detaylı özgeçmişi (CV).
2- Okul mezuniyet diploması veya çıkış belgesi.
3- KKTC. Kimlik Kartı ve Sürüş Ehliyeti.
4- Erkek adayların askerlikten terhis veya muaf olduğu belgesi.
Uyarılar:
1- Başvuru eklerinin eksik veya hatalı olması durumunda, başvuru işleme alınmayacaktır.
2- Başvuru Formunun işleme alınıp, alınmadığı bu forumdaki e-posta adresinize gönderilecektir.
3- Başvuru sahibi, işbu münhal başvuru formunu düzenlemeden önce, münhal koşullarını
     okuduğunu ve bu koşullar altında başvuru yapıp, yazılı sınava girmeyi kabul etmiş olur.
Münhaline Başvurulan Şube

1- Başvuru Sahibinin Kimlik Bilgileri:

Adı Soyadı
Kimlik No
Ana Adı
Baba Adı
Doğum Tarihi
Doğum Yeri

2- Başvuru Sahibinin Mezun Olduğu Okulun İsmi:

3- Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri:

İkamet Adresi
0 /
Cep Telefonu
Ev Telefonu

4- Eklenilmesi Gereken Belgeler:

Detaylı ÖzgeçmişinizCV
Yükle
Okul Mezuniyet DiplomasıVeya Çıkış Belgesi
Yükle
Kimlik KartıÖn Yüzü
Yükle
Kimlik KartıArka Yüzü
Yükle
Sürüş EhliyetiÖn Yüzü
Yükle
Sürüş EhliyetiArka Yüzü
Yükle
Askerlik Terhis veya Muaf Belgesi
Yükle
Previous
Next